Asianajotoimisto Jorma Nissilä on Lappeenrannassa sijaitseva, lähinnä yksityishenkilöille lakiasiain palveluja tarjoava toimisto.

Esimerkkejä toimiston palveluista:

1. Perhe- ja perintöoikeus

- perunkirjoitukset

- kuolinpesien hoidot ja perinnönjaot

- avioeroon liittyvät asiat, omaisuuden jako eli ositus, lasten huolto ja tapaamisoikeus, elatusapuriidat ym.

2. Asiakirjojen laatiminen

- esim. testamentit ja avioehtosopimukset, edunvalvontavaltakirjat, kiinteistöjen ja osakehuoneistojen kauppakirjat ym.

3. Avoliitto

- avoliiton purkamiseen liittyvät asiat, hyvitysvaatimukset toiselle osapuolelle

4. Muut riita-asiat

- riita-asioiden oikeudenkäynnit ja sopimusten laadinta

5. Rikosasiat

- rikosasian epäillyn avustaminen ja puolustus, myös maksuttomat oikeudenkäynnit eli avustajan määräyksen hakeminen ja laskutus valtion varoista

- rikoksen uhrin eli asianomistajan avustaminen ja korvausvaatimusten laatiminen käräjäoikeudelle